REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2934 
(13) C2

(21) a 2003 0162
(22) 01.07.2003

(41)  30.06.2005
(45)  31.12.2005
(47)  30.09.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  01.07.2008
(51) 
Int. Cl: A61G 9/00 (2006.01)
A61G 9/02 (2006.01)
A47K 11/00 (2006.01)
A47K 11/04 (2006.01)
Titular(i):   MILIGROM Moisei, MD;
Inventator(i):  MILIGROM Moisei, MD; BURIAN Petru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   MILIGROM Moisei, MD;
(54) Titlul:   Ploscă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    18.02.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.08.015 $2003.07.01 - 2004.07.01
22006.08.015 $2004.07.01 - 2005.07.01
32006.08.015 $2005.07.01 - 2006.07.01
42006.08.015 $2006.07.01 - 2007.07.01
52007.06.205 $2007.07.01 - 2008.07.01
A fost valabil pînă la 2008.07.01
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2009.02.28 BOPI nr.02.2009
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2010.01.31 BOPI nr.01.2010
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: