REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2648 
(13) G2

(21) a 2003 0171
(22) 11.07.2003

(41) 
(45)  31.12.2004
(47)  30.09.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  11.07.2008
(51) 
Int. Cl: G06E 3/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  PERJU Veaceslav, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   PERJU Veaceslav, MD;
(54) Titlul:   Metodă de determinare a dimensiunii matricei de procesoare de prelucrare a imaginii
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    07.05.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.12.0118 LEI2003.07.11 - 2004.07.11
22004.12.0118 LEI2004.07.11 - 2005.07.11
32005.07.0818 LEI2005.07.11 - 2006.07.11
42006.06.080 $2006.07.11 - 2007.07.11
52006.06.080 $2007.07.11 - 2008.07.11
A fost valabil pînă la 2008.07.11
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2009.02.28 BOPI nr.02.2009
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2010.01.31 BOPI nr.01.2010
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:


CesiuneTitular
Nr. ,data deciziei857, 2005.08.15
Nr. ,data contractului836, 2005.08.15
Date iniţialePERJU Veaceslav, MD;
Date finaleUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova