REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2817 
(13) C2

(21) a 2003 0178
(22) 17.07.2003

(41)  31.01.2005
(45)  31.07.2005
(47)  30.04.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  17.07.2007
(51) 
Int. Cl: B27L 7/00 (2006.01)
B27L 11/00 (2006.01)
Titular(i):   DAVID Gheorghe, MD;
Inventator(i):  DAVID Gheorghe, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   DAVID Gheorghe, MD;
(54) Titlul:   Tocător de vreascuri şi corzi de viţă de vie
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    10.06.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.07.130 LEI2003.07.17 - 2004.07.17
22005.07.130 LEI2004.07.17 - 2005.07.17
32005.07.130 LEI2005.07.17 - 2006.07.17
42006.07.175 $2006.07.17 - 2007.07.17
A fost valabil pînă la 2007.07.17
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.02.29 BOPI nr.02.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.09.30 BOPI nr.09.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: