REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2549 
(13) G2

(21) a 2003 0180
(22) 18.07.2003

(41) 
(45)  30.09.2004
(47)  30.09.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  18.07.2016
(51) 
Int. Cl: A61K 31/56 (2006.01)
A61P 1/16 (2006.01)
Titular(i):   CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  SPÎNU Constantin, MD; HOLBAN Tiberiu, MD; MAGDEI Mihai, MD; CHINTEA Pavel, MD; BÎRCA Ludmila, MD; SPÂNU Igor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de tratament a hepatitei virale cronice C.
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    18.07.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.06.060 LEI2003.07.18 - 2004.07.18
22005.06.060 LEI2004.07.18 - 2005.07.18
32005.06.060 LEI2005.07.18 - 2006.07.18
42005.06.060 LEI2006.07.18 - 2007.07.18
52005.06.060 LEI2007.07.18 - 2008.07.18
62008.07.2330 $2008.07.18 - 2009.07.18
72009.05.2715 €2009.07.18 - 2010.07.18
82010.09.1615 €2010.07.18 - 2011.07.18
92011.07.0415 €2011.07.18 - 2012.07.18
102012.09.2122,5 €2012.07.18 - 2013.07.18
112013.06.1725 €2013.07.18 - 2014.07.18
122014.07.0925 €2014.07.18 - 2015.07.18
132015.11.0525 €2015.07.18 - 2016.07.18
A fost valabil pînă la 2016.07.18
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2017.04.30 BOPI nr.04.2017
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2018.01.31 BOPI nr.01.2018
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: