REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2693 
(13) G2

(21) a 2003 0182
(22) 22.07.2003

(41)  31.01.2005
(45)  28.02.2005
(47)  30.11.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.07.2010
(51) 
Int. Cl: A23L 1/09 (2006.01)
A23L 1/29 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
Inventator(i):  POPEL Svetlana, MD; PÎRGARI Elena, MD; IORGA Eugen, MD; STASIUC Stefania, MD; AVDEEV Ludmila, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Compot conservat cu extract de stevie  pentru diabetici şi procedeu de obţinere a acestuia
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    03.12.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.08.120 LEI2003.07.22 - 2004.07.22
22005.08.120 LEI2004.07.22 - 2005.07.22
32005.08.120 LEI2005.07.22 - 2006.07.22
42005.08.120 LEI2006.07.22 - 2007.07.22
52005.08.120 LEI2007.07.22 - 2008.07.22
62008.07.0330 $2008.07.22 - 2009.07.22
72009.01.2622,5 €2009.07.22 - 2010.07.22
A fost valabil pînă la 2010.07.22
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2011.02.28 BOPI nr.02.2011
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2012.01.31 BOPI nr.01.2012
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume Titular
Nr. ,data deciziei4181, 2007.04.25
Publicat BOPI nr.05.2007
Date iniţialeINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Date finaleINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD