REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2458 
(13) G2

(21) a 2003 0184
(22) 23.07.2003

(41) 
(45)  31.05.2004
(47)  31.01.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  23.07.2020
(51) 
Int. Cl: C12N 1/14 (2006.01)
C12N 9/20 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  DESEATNIC Alexandra, MD; SÎRBU Tamara, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Tulpină de fungi Rhizopus arrhizus Fischer 67,  producătoare de enzime lipolitice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    23.07.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.11.1518 LEI2003.07.23 - 2004.07.23
22004.11.1518 LEI2004.07.23 - 2005.07.23
32005.04.220 LEI2005.07.23 - 2006.07.23
42005.04.220 LEI2006.07.23 - 2007.07.23
52005.04.220 LEI2007.07.23 - 2008.07.23
62009.06.0515 €2008.07.23 - 2009.07.23
72009.07.2415 €2009.07.23 - 2010.07.23
82010.09.1622,5 €2010.07.23 - 2011.07.23
92012.02.2322,5 €2011.07.23 - 2012.07.23
102012.07.1915 €2012.07.23 - 2013.07.23
112013.07.2225 €2013.07.23 - 2014.07.23
122014.07.1025 €2014.07.23 - 2015.07.23
132015.07.2325 €2015.07.23 - 2016.07.23
142016.07.1225 €2016.07.23 - 2017.07.23
152017.07.2125 €2017.07.23 - 2018.07.23
162018.07.2635 €2018.07.23 - 2019.07.23
172019.07.2235 €2019.07.23 - 2020.07.23
A fost valabil pînă la 2020.07.23
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2009.02.28 BOPI nr.02.2009
Data publicării hotărîrii

privind revalidarea brevetului

2009.06.30 BOPI nr.06.2009
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2021.08.31 BOPI nr.08.2021
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2022.01.31 BOPI nr.01.2022
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: