REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2467 
(13) G2

(21) a 2003 0187
(22) 25.07.2003

(41) 
(45)  30.06.2004
(47)  28.02.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  25.07.2008
(51) 
Int. Cl: A01G 1/00 (2006.01)
A01N 43/08 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  BUJOREANU Nicolae, MD; TUDORACHE Gheorghe, MD; CHINTEA Pavel, MD; TOMA Simion, MD; CHIRILOV Eleonora, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de cultivare a sfeclei de zahăr
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    28.07.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.05.0518 LEI2003.07.25 - 2004.07.25
22004.05.0518 LEI2004.07.25 - 2005.07.25
32004.05.0518 LEI2005.07.25 - 2006.07.25
42005.06.020 LEI2006.07.25 - 2007.07.25
52005.06.020 LEI2007.07.25 - 2008.07.25
A fost valabil pînă la 2008.07.25
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2009.02.28 BOPI nr.02.2009
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2010.01.31 BOPI nr.01.2010
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: