REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2355 
(13) G2

(21) a 2003 0202
(22) 07.08.2003

(41) 
(45)  31.01.2004
(47)  31.08.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  07.08.2008
(51) 
Int. Cl: A61P 1/02 (2006.01)
Titular(i):   RUDIC Valeriu, MD; NICOLAU Gheorghe, MD;
Inventator(i):  NICOLAU Gheorghe, MD; RUDIC Valeriu, MD; NICOLAU-GOREA Artemisia, MD; GOREA Oleg, MD; DUTCA Marcel, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   RUDIC Valeriu, MD; NICOLAU Gheorghe, MD;
(54) Titlul:   Metodă de pregătire preimplantare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    07.08.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.04.0818 LEI2003.08.07 - 2004.08.07
22004.04.0818 LEI2004.08.07 - 2005.08.07
32005.07.0818 LEI2005.08.07 - 2006.08.07
42005.07.0818 LEI2006.08.07 - 2007.08.07
52005.07.0818 LEI2007.08.07 - 2008.08.07
A fost valabil pînă la 2008.08.07
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2009.03.31 BOPI nr.03.2009
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2010.02.28 BOPI nr.02.2010
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: