REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2379 
(13) G2

(21) a 2003 0209
(22) 22.08.2003

(41) 
(45)  29.02.2004
(47)  31.10.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.08.2008
(51) 
Int. Cl: A61C 8/00 (2006.01)
Titular(i):   GRANCIUC Gheorghe, MD; GODOROJA Pavel, MD;
Inventator(i):  GRANCIUC Gheorghe, MD; GODOROJA Pavel, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   GRANCIUC Gheorghe, MD; GODOROJA Pavel, MD;
(54) Titlul:   Implant dentar şi cheie tubulară manuală pentru acesta
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    23.09.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.04.2918 LEI2003.08.22 - 2004.08.22
22004.04.2918 LEI2004.08.22 - 2005.08.22
32005.07.2018 LEI2005.08.22 - 2006.08.22
42005.07.2018 LEI2006.08.22 - 2007.08.22
52005.07.2018 LEI2007.08.22 - 2008.08.22
A fost valabil pînă la 2008.08.22
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2009.03.31 BOPI nr.03.2009
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2010.02.28 BOPI nr.02.2010
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: