REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2632 
(13) G2

(21) a 2003 0224
(22) 15.09.2003

(41) 
(45)  31.12.2004
(47)  30.11.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  15.09.2008
(51) 
Int. Cl: A61B 5/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  CEREMPEI Ludmila, MD; GUDUMAC Valentin, MD; RÎMARCIUK Galina, RU; COLIBABA Elena, MD; MOGOREANU Petru, MD;
Reprezentant:   VOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de pronostic al evoluţiei bolilor gastroduodenale cronice la copii in stare de remisie clinică
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    15.09.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.09.140 LEI2003.09.15 - 2004.09.15
22005.09.140 LEI2004.09.15 - 2005.09.15
32005.09.140 LEI2005.09.15 - 2006.09.15
42005.09.140 LEI2006.09.15 - 2007.09.15
52005.09.140 LEI2007.09.15 - 2008.09.15
A fost valabil pînă la 2008.09.15
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2009.04.30 BOPI nr.04.2009
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2010.03.31 BOPI nr.03.2010
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: