REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2568 
(13) G2

(21) a 2003 0236
(22) 29.09.2003

(41) 
(45)  30.09.2004
(47)  30.04.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  29.09.2008
(51) 
Int. Cl: H05H 1/34 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  CORŞAC Oleg, MD; CRĂCIUN Alexandru, MD; PELIPEŢCAIA Carolina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv pentru ionizarea gazelor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    29.09.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.12.3018 LEI2003.09.29 - 2004.09.29
22004.12.3018 LEI2004.09.29 - 2005.09.29
32004.12.3018 LEI2005.09.29 - 2006.09.29
42005.03.250 LEI2006.09.29 - 2007.09.29
52005.03.250 LEI2007.09.29 - 2008.09.29
A fost valabil pînă la 2008.09.29
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2009.04.30 BOPI nr.04.2009
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2010.03.31 BOPI nr.03.2010
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: