REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2462 
(13) G2

(21) a 2003 0242
(22) 09.10.2003

(41) 
(45)  31.05.2004
(47)  31.12.2004
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  09.10.2008
(51) 
Int. Cl: G01R 27/02 (2006.01)
G01R 35/00 (2006.01)
H03H 11/46 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  NASTAS Vitalie, MD; CAZAC Artur, UA;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Convertor de impedanţă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    09.10.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.06.0318 LEI2003.10.09 - 2004.10.09
22004.06.0318 LEI2004.10.09 - 2005.10.09
32005.08.090 LEI2005.10.09 - 2006.10.09
42005.08.090 LEI2006.10.09 - 2007.10.09
52005.08.090 LEI2007.10.09 - 2008.10.09
A fost valabil pînă la 2008.10.09
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2009.05.31 BOPI nr.05.2009
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2010.05.31 BOPI nr.05.2010
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: