REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2590 
(13) G2

(21) a 2003 0243
(22) 13.10.2003

(41) 
(45)  31.10.2004
(47)  31.07.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  13.10.2008
(51) 
Int. Cl: C12Q 1/04 (2006.01)
Titular(i):   GHEORGHIŢA Tudor, MD;
Inventator(i):  GHEORGHIŢA Tudor, MD; PUŞCAŞ Nicolae, MD; ANGHEL Rita, MD; GHEORGHIŢA Lilia, MD; BALAN Greta, MD; MARUŞCEAC Alexandru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   GHEORGHIŢA Tudor, MD;
(54) Titlul:   Mediu nutritiv pentru indicarea levurilor genului Candida
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    13.10.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.04.0518 LEI2003.10.13 - 2004.10.13
22005.04.0518 LEI2004.10.13 - 2005.10.13
32005.10.1718 LEI2005.10.13 - 2006.10.13
42006.10.125 $2006.10.13 - 2007.10.13
52008.05.145 $2007.10.13 - 2008.10.13
A fost valabil pînă la 2008.10.13
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.05.31 BOPI nr.05.2008
Data publicării hotărîrii

privind revalidarea brevetului

2008.06.30 BOPI nr.06.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2009.05.31 BOPI nr.05.2009
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2010.05.31 BOPI nr.05.2010
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: