REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2599 
(13) C2

(21) a 2003 0256
(22) 29.10.2003

(41) 
(45)  30.11.2004
(47)  31.07.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  29.10.2011
(51) 
Int. Cl: A23L 1/22 (2006.01)
A23L 1/221 (2006.01)
A23L 1/223 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE DEZVOLTARE A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, MD;
Inventator(i):  STAŞCOV Eugen, MD; CRASNOVA Nadejda, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE DEZVOLTARE A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, MD;
(54) Titlul:   Condiment din legume
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    10.03.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.11.1518 LEI2003.10.29 - 2004.10.29
22004.11.1518 LEI2004.10.29 - 2005.10.29
32005.08.1918 LEI2005.10.29 - 2006.10.29
42007.06.2015 $2006.10.29 - 2007.10.29
52007.12.1415 $2007.10.29 - 2008.10.29
62008.11.0522,5 €2008.10.29 - 2009.10.29
72009.10.2615 €2009.10.29 - 2010.10.29
82011.01.1222,5 €2010.10.29 - 2011.10.29
A fost valabil pînă la 2011.10.29
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2012.06.30 BOPI nr.06.2012
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.04.30 BOPI nr.04.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: