REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2802 
(13) C2

(21) a 2003 0271
(22) 14.11.2003

(41) 
(45)  30.06.2005
(47)  30.04.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  14.11.2009
(51) 
Int. Cl: F24J 2/24 (2006.01)
F24J 2/48 (2006.01)
Titular(i):   COVALENCO Nicolae, MD;
Inventator(i):  COVALENCO Nicolae Pavel, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   COVALENCO Nicolae Pavel, MD;
(54) Titlul:   Încălzitor solar de apă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    25.06.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.01.1918 LEI2003.11.14 - 2004.11.14
22006.01.1918 LEI2004.11.14 - 2005.11.14
32006.01.1918 LEI2005.11.14 - 2006.11.14
42006.12.277,5 $2006.11.14 - 2007.11.14
52007.11.025 $2007.11.14 - 2008.11.14
62008.11.1415 €2008.11.14 - 2009.11.14
A fost valabil pînă la 2009.11.14
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2010.06.30 BOPI nr.06.2010
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2011.07.31 BOPI nr.07.2011
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: