REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2499 
(13) G2

(21) a 2003 0282
(22) 05.12.2003

(41) 
(45)  31.07.2004
(47)  31.03.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  05.12.2008
(51) 
Int. Cl: C12G 1/00 (2006.01)
C12G 1/022 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BALANUŢĂ Anatol, MD; TARAN Nicolae, MD; COLIŞ Ion, MD; COSTANDACHI Ştefan, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de fabricare a vinului roşu de masă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    05.12.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.11.280 LEI2003.12.05 - 2004.12.05
22005.11.280 LEI2004.12.05 - 2005.12.05
32005.11.280 LEI2005.12.05 - 2006.12.05
42005.11.280 LEI2006.12.05 - 2007.12.05
52005.11.280 LEI2007.12.05 - 2008.12.05
A fost valabil pînă la 2008.12.05
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2009.06.30 BOPI nr.06.2009
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2010.06.30 BOPI nr.06.2010
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: