REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3152 
(13) G2

(21) a 2003 0285
(22) 10.12.2003

(41)  31.07.2005
(45)  30.09.2006
(47)  30.11.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  10.12.2010
(51) 
Int. Cl: F04B 35/02 (2006.01)
F04B 39/10 (2006.01)
F04B 45/053 (2006.01)
Titular(i):   CEBAN George, MD; IVANOV Iurii, MD; MIROVICI Serghei, MD;
Inventator(i):  CEBAN George, MD; IVANOV Iurii, MD; MIROVICI Serghei, MD;
Reprezentant:   GLAZACEVA Galina, Str. Petru Rareş nr.18, MD-2005,Chişinău,Republica Moldova
Solicitant(i):   CEBAN George, MD; IVANOV Iurii, MD; MIROVICI Serghei, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de ridicare a presiunii gazelor, compresor cu membrană pentru realizarea lui, distribuitor de curenţi şi dispozitiv de comandă a distribuitorului de curenţi
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    11.01.2006
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.03.125 $2003.12.10 - 2004.12.10
22007.03.125 $2004.12.10 - 2005.12.10
32007.03.125 $2005.12.10 - 2006.12.10
42007.03.125 $2006.12.10 - 2007.12.10
52007.03.125 $2007.12.10 - 2008.12.10
62008.11.1015 €2008.12.10 - 2009.12.10
72009.10.2815 €2009.12.10 - 2010.12.10
A fost valabil pînă la 2010.12.10
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2011.07.31 BOPI nr.07.2011
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2012.07.31 BOPI nr.07.2012
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: