REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2753 
(13) G2

(21) a 2003 0293
(22) 17.12.2003

(41) 
(45)  30.04.2005
(47)  30.04.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  17.12.2006
(51) 
Int. Cl: H01B 7/02 (2006.01)
H01B 7/04 (2006.01)
Titular(i):   PRUTEAN Boris, MD; OVSEANNICOV Vasilii, MD;
Inventator(i):  PRUTEAN Boris, MD; OVSEANNICOV Vasilii, MD;
Reprezentant:   SOKOLOVA Sofia, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   PRUTEAN Boris, MD; OVSEANNICOV Vasilii, MD;
(54) Titlul:   Cablu electric
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    13.07.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.12.2927 LEI2003.12.17 - 2004.12.17
22005.12.2927 LEI2004.12.17 - 2005.12.17
32005.12.2927 LEI2005.12.17 - 2006.12.17
A fost valabil pînă la 2006.12.17
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.07.31 BOPI nr.07.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.02.29 BOPI nr.02.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: