REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2584 
(13) G2

(21) a 2004 0007
(22) 29.12.2003

(41) 
(45)  31.10.2004
(47)  30.06.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  29.12.2008
(51) 
Int. Cl: B09B 3/00 (2006.01)
C01C 3/12 (2006.01)
C09C 1/26 (2006.01)
C12F 3/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  COVALIOVA Olga, MD; DUCA Gheorghe, MD; COVALIOV Victor, MD; MEREUŢĂ Aliona, MD; SUMAN Ion, MD; TARAN Nicolae, MD; GONŢA Maria, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de neutralizare a sedimentului ce conţine albastru de Berlin
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    29.12.2003
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.12.3018 LEI2003.12.29 - 2004.12.29
22004.12.3018 LEI2004.12.29 - 2005.12.29
32004.12.3018 LEI2005.12.29 - 2006.12.29
42005.03.250 LEI2006.12.29 - 2007.12.29
52005.03.250 LEI2007.12.29 - 2008.12.29
A fost valabil pînă la 2008.12.29
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2009.09.30 BOPI nr.09.2009
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2010.06.30 BOPI nr.06.2010
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: