REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2509 
(13) G2

(21) a 2004 0015
(22) 12.01.2004

(41) 
(45)  31.07.2004
(47)  31.03.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  12.01.2009
(51) 
Int. Cl: G01R 27/02 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  NASTAS Vitalie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Metodă de măsurare a componentelor impedanţei
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    12.01.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.07.2218 LEI2004.01.12 - 2005.01.12
22004.07.2218 LEI2005.01.12 - 2006.01.12
32004.07.2218 LEI2006.01.12 - 2007.01.12
42004.07.2218 LEI2007.01.12 - 2008.01.12
52004.07.2218 LEI2008.01.12 - 2009.01.12
A fost valabil pînă la 2009.01.12
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2009.09.30 BOPI nr.09.2009
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2010.07.31 BOPI nr.07.2010
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: