REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2830 
(13) G2

(21) a 2004 0016
(22) 14.01.2004

(41) 
(45)  31.08.2005
(47)  30.04.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  14.01.2008
(51) 
Int. Cl: B01J 19/18 (2006.01)
C10L 1/02 (2006.01)
C07C 67/02 (2006.01)
Titular(i):   SULEIMANOV Zaifulla Hamit-Naghimov, MD; CROTEVICI Valeriu, MD;
Inventator(i):  SULEIMANOV Zaifulla Hamit-Naghimov, MD; CROTEVICI Valeriu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   SULEIMANOV Zaifulla Hamit-Naghimov, MD; CROTEVICI Valeriu, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie pentru obţinerea esterilor metilici ai acizilor graşi
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    14.01.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.01.2518 LEI2004.01.14 - 2005.01.14
22006.01.2518 LEI2005.01.14 - 2006.01.14
32006.01.2518 LEI2006.01.14 - 2007.01.14
42007.02.277,5 $2007.01.14 - 2008.01.14
A fost valabil pînă la 2008.01.14
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2008.08.31 BOPI nr.08.2008
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2009.09.30 BOPI nr.09.2009
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: