REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2597 
(13) G2

(21) a 2004 0027
(22) 03.02.2004

(41) 
(45)  30.11.2004
(47)  31.10.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  03.02.2010
(51) 
Int. Cl: A23B 7/06 (2006.01)
A23B 7/10 (2006.01)
A23B 7/14 (2006.01)
A23L 3/3454 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
Inventator(i):  LINDA Liudmila, MD; TERENTIEVA Galina, MD; STASIUC Stefania, MD; NICOLAEVA Diana, MD; JUC Vera, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de conservare a castraveţilor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    30.03.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.07.270 LEI2004.02.03 - 2005.02.03
22005.07.270 LEI2005.02.03 - 2006.02.03
32005.07.270 LEI2006.02.03 - 2007.02.03
42005.07.270 LEI2007.02.03 - 2008.02.03
52005.07.270 LEI2008.02.03 - 2009.02.03
62009.03.2715 €2009.02.03 - 2010.02.03
A fost valabil pînă la 2010.02.03
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2010.09.30 BOPI nr.09.2010
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2011.09.30 BOPI nr.09.2011
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume Titular
Nr. ,data deciziei4773, 2007.05.14
Publicat BOPI nr.06.2007
Date iniţialeINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Date finaleINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD