REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2492 
(13) G2

(21) a 2004 0031
(22) 04.02.2004

(41) 
(45)  31.07.2004
(47)  31.03.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  04.02.2016
(51) 
Int. Cl: A61K 9/06 (2006.01)
A61K 33/00 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
Titular(i):   ALSALIEM Sulaiman, SY; BENDELIC Eugen, MD;
Inventator(i):  ALSALIEM Sulaiman, MD; BENDELIC Eugen, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ALSALIEM Sulaiman, SY; BENDELIC Eugen, MD;
(54) Titlul:   Remediu cu acţiune antiinflamatoare, de cicatrizare şi regeneratoare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    04.02.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.06.1118 LEI2004.02.04 - 2005.02.04
22004.06.1118 LEI2005.02.04 - 2006.02.04
32005.12.3018 LEI2006.02.04 - 2007.02.04
42006.03.1618 LEI2007.02.04 - 2008.02.04
52006.03.1618 LEI2008.02.04 - 2009.02.04
62009.01.2715 €2009.02.04 - 2010.02.04
72010.02.0515 €2010.02.04 - 2011.02.04
82011.02.0815 €2011.02.04 - 2012.02.04
92012.01.3115 €2012.02.04 - 2013.02.04
102012.12.1815 €2013.02.04 - 2014.02.04
112014.01.2125 €2014.02.04 - 2015.02.04
122015.02.0325 €2015.02.04 - 2016.02.04
A fost valabil pînă la 2016.02.04
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2016.09.30 BOPI nr.09.2016
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2017.08.31 BOPI nr.08.2017
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: