REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2624 
(13) G2

(21) a 2004 0034
(22) 09.02.2004

(41) 
(45)  31.12.2004
(47)  30.09.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  09.02.2010
(51) 
Int. Cl: A23L 1/20 (2006.01)
A23L 3/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
Inventator(i):  LINDA Liudmila, MD; SUNIŢA Tudor, MD; IORGA Eugen, MD; SARANDI Tatiana, MD; SOBOLEVA Inesa, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de producere a pateului din linte (variante)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    30.03.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.11.0118 LEI2004.02.09 - 2005.02.09
22004.11.0118 LEI2005.02.09 - 2006.02.09
32005.12.190 LEI2006.02.09 - 2007.02.09
42005.12.190 LEI2007.02.09 - 2008.02.09
52005.12.190 LEI2008.02.09 - 2009.02.09
62009.03.2715 €2009.02.09 - 2010.02.09
A fost valabil pînă la 2010.02.09
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2010.09.30 BOPI nr.09.2010
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2011.09.30 BOPI nr.09.2011
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:
ModificareNume Titular
Nr. ,data deciziei4179, 2007.04.25
Publicat BOPI nr.05.2007
Date iniţialeINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Date finaleINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD