REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2491 
(13) G2

(21) a 2004 0035
(22) 10.02.2004

(41) 
(45)  31.07.2004
(47)  28.02.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  10.02.2007
(51) 
Int. Cl: A61K 31/155 (2006.01)
A61P 15/00 (2006.01)
Titular(i):   GHICAVÎI Victor, MD; TODIRAŞ Mihail, MD; FRIPTU Valentin, MD; STRATU Ecaterina, MD; CARDANIUC Corina, MD; BADER Michael, DE;
Inventator(i):  GHICAVÎI Victor, MD; TODIRAŞ Mihail, MD; FRIPTU Valentin, MD; STRATU Ecaterina, MD; CARDANIUC Corina, MD; BADER Michael, DE;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   GHICAVÎI Victor, MD; TODIRAŞ Mihail, MD; FRIPTU Valentin, MD; STRATU Ecaterina, MD; CARDANIUC Corina, MD; BADER Michael, DE;
(54) Titlul:   Utilizarea bromurii de S-etilizotiouroniu (izoturonului) pentru tratamentul algodismenoreii
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    10.02.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.07.1218 LEI2004.02.10 - 2005.02.10
22004.07.1218 LEI2005.02.10 - 2006.02.10
32006.02.1018 LEI2006.02.10 - 2007.02.10
A fost valabil pînă la 2007.02.10
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.09.30 BOPI nr.09.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.04.30 BOPI nr.04.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: