REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2756 
(13) C2

(21) a 2004 0039
(22) 16.02.2004

(41) 
(45)  31.05.2005
(47)  31.03.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  16.02.2015
(51) 
Int. Cl: A01M 7/00 (2006.01)
Titular(i):   ÎNTREPRINDEREA DE STAT-INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
Inventator(i):  HĂBĂŞESCU Ion, MD; SCHIBIŢCHI Victor, MD; ZADOROJNÎI Boris, MD; OLEXIUC Anatolie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(54) Titlul:   Maşină de stropit cu rampă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    16.02.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.04.0718 LEI2004.02.16 - 2005.02.16
22005.04.0718 LEI2005.02.16 - 2006.02.16
32005.04.0718 LEI2006.02.16 - 2007.02.16
42007.01.110 $2007.02.16 - 2008.02.16
52007.01.110 $2008.02.16 - 2009.02.16
62008.12.2415 €2009.02.16 - 2010.02.16
72010.01.1515 €2010.02.16 - 2011.02.16
82011.02.0915 €2011.02.16 - 2012.02.16
92012.01.2315 €2012.02.16 - 2013.02.16
102012.12.2115 €2013.02.16 - 2014.02.16
112014.01.2125 €2014.02.16 - 2015.02.16
A fost valabil pînă la 2015.02.16
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2015.10.31 BOPI nr.10.2015
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2016.08.31 BOPI nr.08.2016
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume Titular
Nr. ,data deciziei4144, 2007.04.25
Publicat BOPI nr.05.2007
Date iniţialeÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD
Date finaleÎNTREPRINDEREA DE STAT-INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD