REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3389 
(13) G2

(21) a 2004 0049
(22) 27.02.2004

(41)  31.08.2005
(45)  31.08.2007
(47)  30.04.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  27.02.2016
(51) 
Int. Cl: G06K 1/00 (2006.01)
G06K 3/00 (2006.01)
G06K 9/18 (2006.01)
G06K 9/78 (2006.01)
G06K 9/80 (2006.01)
Titular(i):   ŞCHILIOV Vladimir, MD;
Inventator(i):  CARANFIL Victor, MD; FOTENCO Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; ŞCHILIOV Dmitrii, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ŞCHILIOV Dumitru, MD;
(54) Titlul:   Procedeu  de identificare a obiectului electroconductor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    21.07.2005
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.08.225 $2004.02.27 - 2005.02.27
22007.08.225 $2005.02.27 - 2006.02.27
32007.08.225 $2006.02.27 - 2007.02.27
42008.09.097,5 €2007.02.27 - 2008.02.27
52008.09.097,5 €2008.02.27 - 2009.02.27
62008.12.2615 €2009.02.27 - 2010.02.27
72009.06.0415 €2010.02.27 - 2011.02.27
82011.02.0815 €2011.02.27 - 2012.02.27
92012.02.2315 €2012.02.27 - 2013.02.27
102012.05.1115 €2013.02.27 - 2014.02.27
112013.10.3125 €2014.02.27 - 2015.02.27
122014.12.0425 €2015.02.27 - 2016.02.27
A fost valabil pînă la 2016.02.27
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2016.09.30 BOPI nr.09.2016
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2017.08.31 BOPI nr.08.2017
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: