REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3390 
(13) G2

(21) a 2004 0050
(22) 27.02.2004

(41)  31.08.2005
(45)  31.08.2007
(47)  30.04.2008
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  27.02.2017
(51) 
Int. Cl: G06K 1/00 (2006.01)
G06K 3/00 (2006.01)
G06K 9/18 (2006.01)
G06K 9/78 (2006.01)
G06K 9/80 (2006.01)
Titular(i):   ŞCHILIOV Vladimir, MD;
Inventator(i):  CARANFIL Victor, MD; FOTENCO Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ŞCHILIOV Dumitru, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de identificare a produselor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    10.08.2005
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.08.225 $2004.02.27 - 2005.02.27
22007.08.225 $2005.02.27 - 2006.02.27
32007.08.225 $2006.02.27 - 2007.02.27
42008.09.097,5 €2007.02.27 - 2008.02.27
52008.09.097,5 €2008.02.27 - 2009.02.27
62008.12.2615 €2009.02.27 - 2010.02.27
72009.06.0415 €2010.02.27 - 2011.02.27
82011.02.0815 €2011.02.27 - 2012.02.27
92012.02.2315 €2012.02.27 - 2013.02.27
102012.05.1015 €2013.02.27 - 2014.02.27
112012.10.2625 €2014.02.27 - 2015.02.27
122013.10.3125 €2015.02.27 - 2016.02.27
132014.12.0425 €2016.02.27 - 2017.02.27
A fost valabil pînă la 2017.02.27
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2017.09.30 BOPI nr.09.2017
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2018.09.30 BOPI nr.09.2018
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: