REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2588 
(13) G2

(21) a 2004 0061
(22) 19.03.2004

(41) 
(45)  31.10.2004
(47)  30.06.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  19.03.2009
(51) 
Int. Cl: C12N 1/14 (2006.01)
C12N 9/42 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  DESEATNIC Alexandra, MD; PAŞA Lilia, MD; CLAPCO Steliana, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Tulpină de fungi Penicillium expansum - producătoare de celulaze
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    19.03.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.08.2118 LEI2004.03.19 - 2005.03.19
22005.06.100 LEI2005.03.19 - 2006.03.19
32005.06.100 LEI2006.03.19 - 2007.03.19
42005.06.100 LEI2007.03.19 - 2008.03.19
52005.06.100 LEI2008.03.19 - 2009.03.19
A fost valabil pînă la 2009.03.19
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2009.10.31 BOPI nr.10.2009
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2010.09.30 BOPI nr.09.2010
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: