REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2613 
(13) G2

(21) a 2004 0068
(22) 26.03.2004

(41) 
(45)  30.11.2004
(47)  31.08.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.03.2013
(51) 
Int. Cl: C12N 1/14 (2006.01)
C12N 9/24 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  DESEATNIC Alexandra, MD; CLAPCO Steliana, MD; TIURINA Janetta, MD; PAŞA Lilia, MD; LABLIUC Svetlana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Tulpină de fungi Penicillium viride producătoare de pectinaze
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    26.03.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.05.200 LEI2004.03.26 - 2005.03.26
22005.05.200 LEI2005.03.26 - 2006.03.26
32005.05.200 LEI2006.03.26 - 2007.03.26
42005.05.200 LEI2007.03.26 - 2008.03.26
52005.05.200 LEI2008.03.26 - 2009.03.26
62009.04.0922,5 €2009.03.26 - 2010.03.26
72010.03.1215 €2010.03.26 - 2011.03.26
82011.03.2315 €2011.03.26 - 2012.03.26
92012.03.1215 €2012.03.26 - 2013.03.26
A fost valabil pînă la 2013.03.26
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.10.31 BOPI nr.10.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2014.09.30 BOPI nr.09.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: