REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2581 
(13) G2

(21) a 2004 0071
(22) 30.03.2004

(41) 
(45)  31.10.2004
(47)  31.08.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  30.03.2010
(51) 
Int. Cl: A23L 1/00 (2006.01)
A61K 31/055 (2006.01)
A61K 31/195 (2006.01)
A61K 33/18 (2006.01)
A61P 5/14 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU OCROTIREA SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI, MD;
Inventator(i):  DOROGOI Veronica, MD; EŢCO Ludmila, MD; ANESTIADI Zinaida, MD;
Reprezentant:   VOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU OCROTIREA SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI, MD;
(54) Titlul:   Metodă de tratament al gravidelor cu hipotiroidie
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    30.03.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.05.250 LEI2004.03.30 - 2005.03.30
22005.05.250 LEI2005.03.30 - 2006.03.30
32005.05.250 LEI2006.03.30 - 2007.03.30
42005.05.250 LEI2007.03.30 - 2008.03.30
52005.05.250 LEI2008.03.30 - 2009.03.30
62008.07.2115 $2009.03.30 - 2010.03.30
A fost valabil pînă la 2010.03.30
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2010.10.31 BOPI nr.10.2010
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2011.09.30 BOPI nr.09.2011
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: