REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2580 
(13) G2

(21) a 2004 0072
(22) 01.04.2004

(41) 
(45)  31.10.2004
(47)  30.06.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  01.04.2006
(51) 
Int. Cl: A61F 2/44 (2006.01)
A61M 29/00 (2006.01)
Titular(i):   HURMUZACHE Viorel, MD;
Inventator(i):  HURMUZACHE Viorel, MD; HURMUZACHE Artur, MD; BEŢIŞOR Vitalie, MD; MOROZ Petru, MD; BEŢIŞOR Alexandru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   HURMUZACHE Viorel, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv pentru decompresiune şi protezare intervertebrală
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    01.04.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.10.2718 LEI2004.04.01 - 2005.04.01
22004.10.2718 LEI2005.04.01 - 2006.04.01
A fost valabil pînă la 2006.04.01
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2006.11.30 BOPI nr.11.2006
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2007.06.30 BOPI nr.06.2007
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: