REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2516 
(13) C2

(21) a 2004 0078
(22) 07.04.2004

(41) 
(45)  31.08.2004
(47)  30.04.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  07.04.2013
(51) 
Int. Cl: A61K 31/10 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
Titular(i):   RUDIC Valeriu, MD;
Inventator(i):  RUDIC Valeriu, MD; DIUG Eugen, MD; CRUDU Dorin, MD; MELNIC Serghei, MD; NICOLAU Gheorghe, MD; GODOROJA Pavel, MD; MUŞET Gheorghe, MD; BODRUG Rodica-Ioana, MD; SAVIN-GROSU Angela, MD; PARII Angela, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   RUDIC Valeriu, MD;
(54) Titlul:   Remediu medicamentos antiinflamator, antiseptic şi antifungic sub formă de gel
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    07.04.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.07.0718 LEI2004.04.07 - 2005.04.07
22004.07.0718 LEI2005.04.07 - 2006.04.07
32004.07.0718 LEI2006.04.07 - 2007.04.07
42007.03.225 $2007.04.07 - 2008.04.07
52008.03.265 $2008.04.07 - 2009.04.07
62009.04.0315 €2009.04.07 - 2010.04.07
72010.02.2315 €2010.04.07 - 2011.04.07
82011.04.0715 €2011.04.07 - 2012.04.07
92012.04.0615 €2012.04.07 - 2013.04.07
A fost valabil pînă la 2013.04.07
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.11.30 BOPI nr.11.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2014.10.31 BOPI nr.10.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: