REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2757 
(13) G2

(21) a 2004 0084
(22) 08.04.2004

(41) 
(45)  31.05.2005
(47)  28.02.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  08.04.2009
(51) 
Int. Cl: A01N 25/04 (2006.01)
A01N 59/16 (2006.01)
A01N 59/20 (2006.01)
C02F 1/46 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  COVALIOVA Olga, MD; DUCA Gheorghe, MD; COVALIOV Victor, MD; PROHIN Margarita, MD; GAINA Boris, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a fungicidului lichid pentru stropirea plantelor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    08.04.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.11.180 LEI2004.04.08 - 2005.04.08
22005.11.180 LEI2005.04.08 - 2006.04.08
32005.11.180 LEI2006.04.08 - 2007.04.08
42005.11.180 LEI2007.04.08 - 2008.04.08
52005.11.180 LEI2008.04.08 - 2009.04.08
A fost valabil pînă la 2009.04.08
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2009.11.30 BOPI nr.11.2009
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2010.10.31 BOPI nr.10.2010
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume si Adresa Inventator
Nr. ,data deciziei4092, 2005.03.22
Date iniţialeCOVALIOVA Olga, MD; DUCA Gheorghe, MD; COVALIOV Victor, MD; PROHIN Margarita, MD; GAINA Boris, MD;
Date finaleCOVALIOVA Olga, MD; DUCA Gheorghe, MD; COVALIOV Victor, MD; PROHIN Margarita, MD; GAINA Boris, MD;