REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2716 
(13) G2

(21) a 2004 0087
(22) 13.04.2004

(41) 
(45)  31.03.2005
(47)  30.11.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  13.04.2009
(51) 
Int. Cl: A01C 1/06 (2006.01)
A01N 43/08 (2006.01)
A01N 43/12 (2006.01)
A01N 45/00 (2006.01)
C07J 71/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  LUPAŞCU Galina, MD; SAŞCO Elena, MD; MASCENCO Natalia, MD; CHINTEA Pavel, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Antistresant pentru grâul comun de toamnă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    14.09.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.04.1918 LEI2004.04.13 - 2005.04.13
22005.04.1918 LEI2005.04.13 - 2006.04.13
32005.04.220 LEI2006.04.13 - 2007.04.13
42005.04.220 LEI2007.04.13 - 2008.04.13
52005.04.220 LEI2008.04.13 - 2009.04.13
A fost valabil pînă la 2009.04.13
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2009.11.30 BOPI nr.11.2009
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2010.10.31 BOPI nr.10.2010
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: