REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2958 
(13) C2

(21) a 2004 0091
(22) 22.04.2004

(41)  31.10.2005
(45)  31.01.2006
(47)  31.12.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.04.2009
(51) 
Int. Cl: C10L 1/02 (2006.01)
B01F 3/00 (2006.01)
B01F 3/08 (2006.01)
C11C 3/10 (2006.01)
C07C 67/02 (2006.01)
B01J 19/18 (2006.01)
Titular(i):   DOMINAS Valeriu, MD;
Inventator(i):  DOMINAS Valeriu, MD; SULEIMANOV Zaifula Hamit-Naghimov, MD; CROTEVICI Valeriu, MD;
Reprezentant:   ANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   DOMINAS Valeriu, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie pentru obţinerea combustibilului  biodiesel din uleiuri vegetale
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    16.12.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.02.1418 LEI2004.04.22 - 2005.04.22
22006.02.1418 LEI2005.04.22 - 2006.04.22
32006.02.1418 LEI2006.04.22 - 2007.04.22
42006.02.1418 LEI2007.04.22 - 2008.04.22
52006.02.1418 LEI2008.04.22 - 2009.04.22
A fost valabil pînă la 2009.04.22
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2009.11.30 BOPI nr.11.2009
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2010.10.31 BOPI nr.10.2010
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

EratăNume Inventator
Nr. ,data deciziei9301, 2006.09.26
Publicat BOPI nr.10.2006
Date iniţialeDOMINAS Valeriu, MD; SULEIMANOV Zaifula Hamit-Naghimov, MD; CRATEVICI Valeriu, MD
Date finaleDOMINAS Valeriu, MD; SULEIMANOV Zaifula Hamit-Naghimov, MD; CROTEVICI Valeriu, MD