REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2652 
(13) G2

(21) a 2004 0094
(22) 26.04.2004

(41) 
(45)  31.12.2004
(47)  31.10.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.04.2011
(51) 
Int. Cl: H02J 3/06 (2006.01)
H02M 5/12 (2006.01)
H02M 5/257 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  CALININ Lev, MD; ZAIŢEV Dumitru, MD; BERZAN Vladimir, MD; TÎRŞU Mihai, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie de reglare a unghiului de fază dirijată cu chei electronice de putere
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    27.04.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.08.160 LEI2004.04.26 - 2005.04.26
22005.08.160 LEI2005.04.26 - 2006.04.26
32005.08.160 LEI2006.04.26 - 2007.04.26
42005.08.160 LEI2007.04.26 - 2008.04.26
52005.08.160 LEI2008.04.26 - 2009.04.26
62009.02.1815 €2009.04.26 - 2010.04.26
72010.03.0415 €2010.04.26 - 2011.04.26
A fost valabil pînă la 2011.04.26
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2011.11.30 BOPI nr.11.2011
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2012.10.31 BOPI nr.10.2012
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: