REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2942 
(13) C2

(21) a 2004 0095
(22) 27.04.2004

(41)  31.10.2005
(45)  31.12.2005
(47)  31.07.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  27.04.2009
(51) 
Int. Cl: C07F 1/08 (2006.01)
C07C 47/55 (2006.01)
C07C 47/56 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
C07C 215/16 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  PRISACARI Viorel, MD; ŢAPCOV Victor, MD; BURACIOVA Svetlana, MD; BÂRCĂ Maria, MD; GULEA Aurelian, MD;
Reprezentant:   VOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Di(µ-O)-bis(3,5-dibromsalicilidentiosemicarbazonatocupru)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    27.04.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.11.100 LEI2004.04.27 - 2005.04.27
22005.11.100 LEI2005.04.27 - 2006.04.27
32005.11.100 LEI2006.04.27 - 2007.04.27
42005.11.100 LEI2007.04.27 - 2008.04.27
52005.11.100 LEI2008.04.27 - 2009.04.27
A fost valabil pînă la 2009.04.27
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2009.11.30 BOPI nr.11.2009
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2010.10.31 BOPI nr.10.2010
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: