REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2536 
(13) G2

(21) a 2004 0098
(22) 28.04.2004

(41) 
(45)  31.08.2004
(47)  30.04.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  28.04.2006
(51) 
Int. Cl: H01L 29/30 (2006.01)
H01L 33/00 (2006.01)
Titular(i):   TIGHINEANU Ion, MD;
Inventator(i):  TIGHINEANU Ion, MD; SÎRBU Lilian, MD; COJOCARU Ala, MD; URSACHI Veaceslav, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   TIGHINEANU Ion, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obtinere a structurilor semiconductoare poroase
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    11.05.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12004.07.3018 LEI2004.04.28 - 2005.04.28
22004.07.3018 LEI2005.04.28 - 2006.04.28
A fost valabil pînă la 2006.04.28
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.01.31 BOPI nr.01.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2007.09.30 BOPI nr.09.2007
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: