REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2875 
(13) G2

(21) a 2004 0104
(22) 04.05.2004

(41) 
(45)  31.10.2005
(47)  30.06.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  04.05.2009
(51) 
Int. Cl: A61K 31/00 (2006.01)
A61K 31/155 (2006.01)
A61K 36/534 (2006.01)
A61K 36/61 (2006.01)
A61P 11/02 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GHICAVÎI Victor, MD; STRATU Ecaterina, MD; DUBCENCO Valeriu, MD;
Reprezentant:   VOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Remediu pentru tratamentul congestiilor nazale
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    04.05.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.11.100 LEI2004.05.04 - 2005.05.04
22005.11.100 LEI2005.05.04 - 2006.05.04
32005.11.100 LEI2006.05.04 - 2007.05.04
42005.11.100 LEI2007.05.04 - 2008.05.04
52005.11.100 LEI2008.05.04 - 2009.05.04
A fost valabil pînă la 2009.05.04
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2009.12.31 BOPI nr.12.2009
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2010.11.30 BOPI nr.11.2010
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: