REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2929 
(13) C2

(21) a 2004 0140
(22) 02.06.2004

(41) 
(45)  31.12.2005
(47)  30.04.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  02.06.2013
(51) 
Int. Cl: A23C 19/068 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE DEZVOLTARE A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, MD;
Inventator(i):  STAŞCOV Eugen, MD; CRASNOVA Nadejda, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE DEZVOLTARE A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de producere a brânzei
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    21.09.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12007.02.120 $2004.06.02 - 2005.06.02
22007.02.120 $2005.06.02 - 2006.06.02
32007.02.120 $2006.06.02 - 2007.06.02
42007.02.120 $2007.06.02 - 2008.06.02
52007.02.120 $2008.06.02 - 2009.06.02
62009.05.2215 €2009.06.02 - 2010.06.02
72011.01.1322,5 €2010.06.02 - 2011.06.02
82011.06.0315 €2011.06.02 - 2012.06.02
92012.05.0415 €2012.06.02 - 2013.06.02
A fost valabil pînă la 2013.06.02
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.12.31 BOPI nr.12.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2014.12.31 BOPI nr.12.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: