REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2876 
(13) C2

(21) a 2004 0150
(22) 15.06.2004

(41) 
(45)  31.10.2005
(47)  31.08.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  15.06.2012
(51) 
Int. Cl: A61K 35/12 (2006.01)
A61K 35/14 (2006.01)
A61K 35/32 (2006.01)
A61K 35/34 (2006.01)
A61P 19/00 (2006.01)
Titular(i):   PANEA Hristofor, MD;
Inventator(i):  PANEA Hristofor, MD;
Reprezentant:   MARGINE Ion, Str. Lomonosov nr. 43, ap. 23, MD-2009, Chi?inău, Republica Moldova
Solicitant(i):   PANEA Hristofor, MD;
(54) Titlul:   Remediu biostimulator al sistemului locomotor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    15.06.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.06.057,5 $2004.06.15 - 2005.06.15
22006.06.057,5 $2005.06.15 - 2006.06.15
32006.06.075 $2006.06.15 - 2007.06.15
42007.06.135 $2007.06.15 - 2008.06.15
52008.06.187,5 $2008.06.15 - 2009.06.15
62009.12.2922,5 €2009.06.15 - 2010.06.15
72010.06.1415 €2010.06.15 - 2011.06.15
82011.06.1415 €2011.06.15 - 2012.06.15
A fost valabil pînă la 2012.06.15
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.01.31 BOPI nr.01.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2013.12.31 BOPI nr.12.2013
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: