REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2943 
(13) C2

(21) a 2004 0156
(22) 28.06.2004

(41) 
(45)  31.12.2005
(47)  31.08.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  28.06.2009
(51) 
Int. Cl: F16H 1/32 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; DICUSARĂ Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Motor-reductor frontal (variante)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    28.06.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.12.200 LEI2004.06.28 - 2005.06.28
22005.12.200 LEI2005.06.28 - 2006.06.28
32005.12.200 LEI2006.06.28 - 2007.06.28
42005.12.200 LEI2007.06.28 - 2008.06.28
52005.12.200 LEI2008.06.28 - 2009.06.28
A fost valabil pînă la 2009.06.28
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2010.01.31 BOPI nr.01.2010
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2010.12.31 BOPI nr.12.2010
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: