REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 3077 
(13) C2

(21) a 2004 0162
(22) 29.06.2004

(41)  28.02.2006
(45)  30.06.2006
(47)  28.02.2007
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  29.06.2009
(51) 
Int. Cl: B23H 3/08 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  PARŞUTIN Vladimir, MD; REVENCO Valentina, RU; ŞOLTOIAN Nicolae, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Electrolit pentru prelucrarea electrochimică dimensională a oţelurilor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    29.06.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.09.130 2004.06.29 - 2005.06.29
22006.09.130 2005.06.29 - 2006.06.29
32006.09.130 2006.06.29 - 2007.06.29
42006.09.130 2007.06.29 - 2008.06.29
52006.09.130 2008.06.29 - 2009.06.29
A fost valabil pînă la 2009.06.29
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2010.01.31 BOPI nr.01.2010
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2010.12.31 BOPI nr.12.2010
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: