REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2735 
(13) G2

(21) a 2004 0192
(22) 30.07.2004

(41) 
(45)  30.04.2005
(47)  31.01.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  30.07.2009
(51) 
Int. Cl: A61F 9/007 (2006.01)
A61K 33/16 (2006.01)
A61P 27/12 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  JERU Ion, MD;
Reprezentant:   VOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de tratament a cataractei secundare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    30.07.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.09.140 LEI2004.07.30 - 2005.07.30
22005.09.140 LEI2005.07.30 - 2006.07.30
32005.09.140 LEI2006.07.30 - 2007.07.30
42005.09.140 LEI2007.07.30 - 2008.07.30
52005.09.140 LEI2008.07.30 - 2009.07.30
A fost valabil pînă la 2009.07.30
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2010.03.31 BOPI nr.03.2010
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2011.01.31 BOPI nr.01.2011
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: