REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2671 
(13) G2

(21) a 2004 0197
(22) 10.08.2004

(41) 
(45)  31.01.2005
(47)  30.09.2005
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  10.08.2014
(51) 
Int. Cl: A61K 31/10 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
Titular(i):   RUDIC Valeriu, MD;
Inventator(i):  RUDIC Valeriu, MD; DIUG Eugen, MD; CRUDU Dorin, MD; MELNIC Serghei, MD; NICOLAU Gheorghe, MD; GODOROJA Pavel, MD; UNCUŢA Diana, MD; PARII Angela, MD; MELNIC Liliana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   RUDIC Valeriu, MD;
(54) Titlul:   Remediu medicamentos antivirotic şi antiherpetic sub formă de gel
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.01.1218 LEI2004.08.10 - 2005.08.10
22005.01.1218 LEI2005.08.10 - 2006.08.10
32007.05.225 $2006.08.10 - 2007.08.10
42007.05.225 $2007.08.10 - 2008.08.10
52008.07.215 $2008.08.10 - 2009.08.10
62009.08.1015 €2009.08.10 - 2010.08.10
72010.07.0815 €2010.08.10 - 2011.08.10
82011.06.1315 €2011.08.10 - 2012.08.10
92011.07.2615 €2012.08.10 - 2013.08.10
102012.10.1715 €2013.08.10 - 2014.08.10
A fost valabil pînă la 2014.08.10
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.05.31 BOPI nr.05.2007
Data publicării hotărîrii

privind revalidarea brevetului

2007.06.29 BOPI nr.06.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2015.03.31 BOPI nr.03.2015
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2016.02.29 BOPI nr.02.2016
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: