REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2851 
(13) G2

(21) a 2004 0199
(22) 12.08.2004

(41) 
(45)  30.09.2005
(47)  31.05.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  12.08.2009
(51) 
Int. Cl: A61K 31/295 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
C07F 15/06 (2006.01)
C07C 53/16 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GULEA Aurelian, MD; POIRIER Donald, CA; ROY Jenny, CA; POPOVSCHI Lilia, MD; ŢAPCOV Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Inhibitor al leucemiei umane mieloide în baza tricloracetatului dimeric asimetric de cobalt
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.11.250 LEI2004.08.12 - 2005.08.12
22005.11.250 LEI2005.08.12 - 2006.08.12
32005.11.250 LEI2006.08.12 - 2007.08.12
42005.11.250 LEI2007.08.12 - 2008.08.12
52005.11.250 LEI2008.08.12 - 2009.08.12
A fost valabil pînă la 2009.08.12
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2010.03.31 BOPI nr.03.2010
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2011.02.28 BOPI nr.02.2011
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2011.03.31 BOPI nr.03.2011
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: