REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2795 
(13) G2

(21) a 2004 0221
(22) 15.09.2004

(41) 
(45)  30.06.2005
(47)  31.03.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  15.09.2009
(51) 
Int. Cl: C02F 3/30 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  COVALIOV Victor, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; COVALIOVA Olga, MD; GAINA Boris, MD; DUCA Gheorghe, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de epurare biochimică anaerobă-aerobă a apelor reziduale  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.10.100 LEI2004.09.15 - 2005.09.15
22005.10.100 LEI2005.09.15 - 2006.09.15
32005.10.100 LEI2006.09.15 - 2007.09.15
42005.10.100 LEI2007.09.15 - 2008.09.15
52005.10.100 LEI2008.09.15 - 2009.09.15
A fost valabil pînă la 2009.09.15
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2010.05.31 BOPI nr.05.2010
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2011.03.31 BOPI nr.03.2011
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: