REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2836 
(13) G2

(21) a 2004 0226
(22) 16.09.2004

(41) 
(45)  31.08.2005
(47)  31.05.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  16.09.2010
(51) 
Int. Cl: C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
C12N 9/30 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  DESEATNIC Alexandra, MD; CONDRUC Viorica, MD; BOLOGA Olga, MD; TIURINA Janetta, MD; GĂRBĂLĂU Nicolae, MD; LABLIUC Svetlana, MD; STRATAN Maria, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Aspergillus niger 33 CNMN FD 06a  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    16.09.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12005.09.210 LEI2004.09.16 - 2005.09.16
22005.09.210 LEI2005.09.16 - 2006.09.16
32005.09.210 LEI2006.09.16 - 2007.09.16
42005.09.210 LEI2007.09.16 - 2008.09.16
52005.09.210 LEI2008.09.16 - 2009.09.16
62009.09.1515 €2009.09.16 - 2010.09.16
A fost valabil pînă la 2010.09.16
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2011.04.30 BOPI nr.04.2011
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2012.03.03 BOPI nr.03.2012
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: