REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 2969 
(13) G2

(21) a 2004 0245
(22) 04.10.2004

(41) 
(45)  28.02.2006
(47)  31.10.2006
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  04.10.2009
(51) 
Int. Cl: A23C 9/12 (2006.01)
C12N 1/02 (2006.01)
C12N 11/02 (2006.01)
C12N 11/14 (2006.01)
C12R 1/225 (2006.01)
C12R 1/46 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  AZZOUZ Abdelkrim, RO; SAJIN Tudor, MD; NISTOR Ileana Denisa, RO; CRĂCIUN Alexandru, MD; DUCA Gheorghe, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de cultivare a bacteriilor lactice (variante)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    04.10.2004
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12006.05.300 $2004.10.04 - 2005.10.04
22006.05.300 $2005.10.04 - 2006.10.04
32006.05.300 $2006.10.04 - 2007.10.04
42006.05.300 $2007.10.04 - 2008.10.04
52006.05.300 $2008.10.04 - 2009.10.04
A fost valabil pînă la 2009.10.04
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2010.05.31 BOPI nr.05.2010
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2011.07.31 BOPI nr.07.2011
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: